Zapraszamy!!!

  • KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ (tutaj)
  •  KARTA ZGŁOSZENIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA OBCOKRAJOWCÓW I DZIECI Z RODZIN POWRACAJĄCYCH DO KRAJU (tutaj)

Zwrot wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia dziecka do szkoły (skan) na adres mailowy: szkola.podstawowa.cr@wp.pl lub bezpośrednie dostarczenia do szkoły.