KOMUNIKAT

W związku z decyzją Rządu RP w sprawie wprowadzenia obostrzeń w funkcjonowaniu społeczeństwa w związku z pandemią COVID-19 w tym wprowadzenia nauki zdalnej w klasach IV–VIII szkół podstawowych informuję, że nauka w tych klasach  odbywać się będzie w trybie zdalnym zgodnie z obowiązującym planem lekcji.