REKRUTACJA on-line na rok szkolny 2020/2021 – TRWA !

Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Bł. Alicji Kotowskiej informuje, iż nadal trwa REKRUTACJA ON-LINE DO KLAS 0, I, IV, V,VI, VII, VIII.

"Zostań uczniem naszej szkoły"

 Formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy dla obcokrajowców i uczniów powracających do kraju - załącznik nr 2

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 – wprowadzone ZMIANY

 – składanie deklaracji o kontynuowaniu nauki w klasie pierwszej dzieci już uczęszczających do oddziału przedszkolnego w naszej szkole

 –  pobieranie ze strony szkoły KARTY ZGŁOSZENIA dziecka do szkoły

 – zwrotu wypełnionej karty zgłoszenia dziecka do szkoły z podpisem elektronicznym na adres mailowy : szkola.podstawowa.cr@wp.pl

– rozmowy z rodzicami i kandydatami w formie telefonicznej i internetowej.

Po pozytywnym rozpatrzeniu kandydatury, szkoła prześle na adres mailowy rodziców do podpisania w formie elektronicznej oświadczenia woli.

Opłatę wpisowego należy uiścić na rachunek bankowy szkoły nr 42 8350 0004 0000 7974 2000 0010 z dopiskiem "wpisowe" oraz odesłać wcześniej otrzymane oświadczenie woli.

Uwaga! – ze względu na trudną sytuację wysokość wpisowego dla wszystkich jest obniżona i wynosi 100 zł.

 – przekazanie w formie elektrycznej decyzji dyrektora szkoły w sprawie wniosku o przyjęcie kandydata do szkoły

– wysłanie do rodziców drogą internetową dokumentów (umowy) do podpisu

 – zwrotu podpisanych dokumentów (termin ustalony z dyrektorem szkoły)

27.08.2020 r. -  godz. 16:00 - SPOTKANIE DLA RODZICÓW KLAS PIERWSZYCH (s. 26, nowa część szkoły - wejście główne)

28.08.2020 r. - godz. 16:00 - SPOTKANIE DLA RODZICÓW ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO "0" (s. 28, nowa część szkoły - wejście główne)