REKRUTACJA on-line na rok szkolny 2020/2021 – TRWA !

Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Bł. Alicji Kotowskiej informuje, iż nadal trwa REKRUTACJA ON-LINE.

"Zostań uczniem naszej szkoły"

 Formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy dla obcokrajowców i uczniów powracających do kraju - załącznik nr 2

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 – wprowadzone ZMIANY

 – składanie deklaracji o kontynuowaniu nauki w klasie pierwszej dzieci już uczęszczających do oddziału przedszkolnego w naszej szkole

 –  pobieranie ze strony szkoły KARTY ZGŁOSZENIA dziecka do szkoły

 – zwrotu wypełnionej karty zgłoszenia dziecka do szkoły z podpisem elektronicznym na adres mailowy : szkola.podstawowa.cr@wp.pl

– rozmowy z rodzicami i kandydatami w formie telefonicznej i internetowej.

Po pozytywnym rozpatrzeniu kandydatury, szkoła prześle na adres mailowy rodziców do podpisania w formie elektronicznej oświadczenia woli.

Opłatę wpisowego należy uiścić na rachunek bankowy szkoły nr 42 8350 0004 0000 7974 2000 0010 z dopiskiem "wpisowe" oraz odesłać wcześniej otrzymane oświadczenie woli.

Uwaga! – ze względu na trudną sytuację wysokość wpisowego dla wszystkich jest obniżona i wynosi 100 zł.

 – przekazanie w formie elektrycznej decyzji dyrektora szkoły w sprawie wniosku o przyjęcie kandydata do szkoły

– pobranie w sekretariacie szkoły (lub wysłanie do rodziców drogą internetową) dokumentów do podpisu – umowa

Do 09.06 (wtorek) - ostateczny termin zwrotu podpisanych dokumentów.

09.06 (wtorek) godz.16.00-17.00 – SPOTKANIE INTEGRACYJNE DLA dzieci do „0”.

 09.06 (wtorek) godz.16.00-17.00 – SPOTKANIE INTEGRACYJNE dla dzieci do klasy I.