REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY NA 2021/2022


HARMONOGRAM REKRUTACJI
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Do 05.03.2021 r. (piątek) – składanie deklaracji (do wychowawcy) o kontynuowaniu nauki w klasie pierwszej dzieci już uczęszczających do oddziału przedszkolnego w naszej szkole.

06.03.2021 r. (sobota) – DZIEŃ OTWARTY – online.

Pobieranie ze strony szkoły:

  •  KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ (tutaj)
  •  KARTA ZGŁOSZENIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA OBCOKRAJOWCÓW I DZIECI Z RODZIN POWRACAJĄCYCH DO KRAJU (tutaj)

Od 01.03.2021 r. (poniedziałek) do 10.03.2021 r. (środa) – zwrot wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia dziecka do szkoły (skan) na adres mailowy: szkola.podstawowa.cr@wp.pl lub bezpośrednie dostarczenia do szkoły.

Po otrzymaniu karty zgłoszenia – siostra Dyrektor ustala formę i termin spotkania z rodzicami i kandydatami do szkoły (wiadomość zostanie przekazywana rodzicom telefonicznie lub na wskazany adres mailowy).

Do 29.03.2021 r. (poniedziałek) - potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do szkoły, w postaci pisemnego oświadczenia (tutaj) oraz dokonanie przez rodziców wpłaty wpisowego w wysokości 300,00 zł,  na  rachunek bankowy nr: 42 8350 0004 0000 7974 2000 0010 z dopiskiem wpisowe - imię i nazwisko kandydata.

Od 07.04.2021 r. (środa) – pobranie w sekretariacie szkoły (lub wysłanie do rodziców drogą internetową) dokumentów do podpisu – umowa.

Do 07.05.2021 r.  (piątek)ostateczny termin zwrotu podpisanych dokumentów do szkoły.

13.05.2021 r. (czwartek) -  godz.16:00-17:00 – SPOTKANIE INTEGRACYJNE dla dzieci do „0”.

14.05.2021 r.  (piątek) - godz.16:00-17:00 – SPOTKANIE INTEGRACYJNE dla dzieci do klasy I.