SALA RUCHOWO REHABILITACYJNA

04  lutego 2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie sali ruchowo-rehabilitacyjnej i przecięcie wstęgi prze Matkę Generalną Dorotę. 

Sala wyposażona jest w sprzęt do rehabilitacji między innymi: specjalistyczne huśtawki, basen chiński, piłki rehabilitacyjne, ścieżki sensoryczne. Podczas zajęć uczestnicy są w stanie nabyć oraz doskonalić sprawność ruchową w ramach ćwiczeń korekcyjnych czy terapii integracji sensorycznej.

Serdecznie dziękujemy s. Dyrektor, s. Oldze, p. Agnieszce Sz., p. Annie Z. oraz p. Robertowi i p. Szymonowi  za zaangażowanie w przygotowanie takiego pomieszczenia. Podziękowania również dla rodziców za wsparcie finansowe, które pozwoliło na realizację tego przedsięwzięcia.