Światowy Dzień Wiedzy (Świadomości) Autyzmu.

Światowy Dzień Autyzmu obchodzony jest od 2008 roku. Ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Autyzm jest jednym z najbardziej tajemniczych zaburzeń rozwojowych, mimo lat badań, nie udało się dotąd znaleźć jego jednoznacznej przyczyny. Autyści są wśród nas i zabarwiają świat na niebiesko, ich wewnętrzny świat może pozostać niepoznany, ale trudności zewnętrzne z jakimi się zmagają są bardzo namacalne. Przeprowadzane w Polsce badania pokazują, iż Polacy wiedzą czym jest autyzm, ale niestety tylko pozornie, co może generować uprzedzenia, przekłamania czy negatywne stereotypy. Jak pokazują statystyki, w Europie żyje ponad 5 mln osób z autyzmem, co oznacza, że zaburzenie to dotyka 1 osobę na 150. W Polsce mówi się o przypadku 1 na 300 osób.
2 kwietnia jest dniem, w którym powinniśmy wszyscy dać wyraz swojej postawie pełnej akceptacji i zrozumienia dla tego zaburzenia rozwojowego.
Wiele instytucji w dniu dzisiejszym, w ramach akcji „Polska Na Niebiesko”, zaświeci się kolorem błękitnym na znak solidarności z osobami autystycznymi. Dzisiaj każdy może okazać swoją solidarność dołączając do swojego ubioru, okna, samochodu, roweru coś niebieskiego i przypomnieć o osobach dotkniętych AUTYZMEM.