Święto Pielęgniarek i Położnych

Z okazji Święta Pielęgniarek i Położnych
nasi uczniowie udali się do szpitala w Wejherowie, aby złożyć życzenia i podziękować za opiekę nad chorymi.