Zmiana  wysokości czesnego od 01.09.2022 r.

Czesne w roku szkolnym 2022/2023:

W przypadku płacenia przez 10 miesięcy:

  • czesne za pierwsze dziecko - 605,00 zł
  • czesne za drugie i kolejne dziecko - 536,00 zł.

W przypadku płacenia przez 12 miesięcy:

  • czesne za pierwsze dziecko - 506,00 zł
  • czesne za drugie i kolejne dziecko - 445,00 zł.

 

KOMITET  - 35,00 zł/miesięcznie