Żywa lekcja historii

Klasa III a uczestniczyła w żywej lekcji historii w SZKOLNEJ IZBIE PAMIĘCI BŁ. ALICJI KOTOWSKIEJ.

Przewodnikiem była s. Dyrektor, która opowiadała mam o życiu s. Alicji, jej miłości do Ojczyzny i drugiego człowieka. Obejrzeliśmy również ważne eksponaty związane z s. Alicją.

Cieszymy się, że mamy patronkę, która może być wzorem dla drugiego człowieka.