Aktualności

Konsultacje dla klas IV-VII

Zgodnie z wytycznymi MEN od 1 czerwca istnieje możliwość zorganizowania konsultacji dla uczniów klas IV-VII na terenie szkoły.
Konsultacje nie są lekcjami, mają służyć pomocą uczniowi, jeżeli nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z jakimś problemem. Ze względu na sytuację epidemiologiczną przebywanie uczniów w szkole odbywać się będzie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
Prosimy o zgłaszanie do wychowawców, z którym nauczycielem konsultacje są dziecku niezbędne oraz jakiego zagadnienia będą one dotyczyć (nauczyciele muszą się odpowiednio przygotować).
W miarę potrzeby spotkania będą zorganizowane w małych grupach według harmonogramu.
Ze względu na konieczność opracowania harmonogramu, prosimy o zgłaszanie uczniów do 31 maja 2020 r. do wychowawców poszczególnych klas.

Jednocześnie informujemy, że uczniowie mają możliwość konsultowania się ze wszystkimi nauczycielami on-line.

Czytaj więcej

Konsultacje dla klas VIII

Drogi Uczniu,

  • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem tutaj
  • Zgłoś swój udział w konsultacjach nauczycielowi co najmniej jeden dzień wcześniej.
  • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
  • Zabieraj do szkoły własne przybory. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
  • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
  • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce.
  • Korzystaj wyłącznie z wejścia od strony dziedzińca (stara część szkoły -sala 4,6)

Czytaj więcej