EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Informacja CKE o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym
od 24 do 26 maja 2022 r. - szczegóły

HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

TERMIN GŁÓWNY

JĘZYK POLSKI 24.05.2022 r. (wtorek, godz. 9:00)

MATEMATYKA 25.05.2022 r. (środa, godz. 9:00)

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 26.05.2022 r. (czwartek, godz. 9:00)

 

TERMIN DODATKOWY

JĘZYK POLSKI 13.06.2021 r. (środa, godz. 9:00)

MATEMATYKA 14.06.2021 r. (czwartek, godz. 9:00)

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 15.06.2021 r. (piątek, godz. 9:00)

 

Egzamin ósmoklasisty rozpoczyna się o godz. 9:00, natomiast uczniowie przychodzą do szkoły w stroju galowym do godz. 8:30.

Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Wytyczne dotyczące prowadzenia i organizowania egzaminu ósmoklasisty w 2022 r. -  szczegóły

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzaniu egzaminy ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 - szczegóły