EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

List Pomorskiego Kuratora Oświaty do Rodziców uczniów klas VIII

Dostosowania do egzaminu ósmoklasisty - szczegóły

Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty  - szczegóły

 Informacje dot. rekrutacji do szkół - więcej

Rekrutacja do szkól ponadpodstawowych