EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Informacja CKE o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym
od 25 do 27 maja 2021 r.

HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

TERMIN GŁÓWNY

JĘZYK POLSKI 25.05.2021 r. (wtorek, godz. 9:00)

MATEMATYKA 26.05.2021 r. (środa, godz. 9:00)

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 27.05.2021 r. (czwartek, godz. 9:00)

 

TERMIN DODATKOWY

JĘZYK POLSKI 16.06.2021 r. (środa, godz. 9:00)

MATEMATYKA 17.06.2021 r. (czwartek, godz. 9:00)

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 18.06.2021 r. (piątek, godz. 9:00)

 

Egzamin ósmoklasisty rozpoczyna się o godz. 9:00, natomiast uczniowie przychodzą do szkoły w stroju galowym do godz. 8:30

Wytyczne dotyczące prowadzenia i organizowania egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. -  szczegóły

Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych
wytyczne MEN, CKE i GIS

Wymagania na egzaminach ósmoklasisty - szczegóły

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzaniu egzaminy ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 - szczegóły