Kadra

KADRA W SZKOLE PODSTAWOWEJ ZGROMADZENIA SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO IM. BŁ. ALICJI KOTOWSKIEJ

DYREKTOR SZKOŁY s. mgr Marlena Wilmanska
WICEDYREKTOR I-III mgr Jolanta Baranowska
SEKRETARZ SZKOŁY s. mgr Emilia Bojka
WYCHOWAWCY KLAS
mgr Anna
Jeżewska - Litwin
oddziału przedszkolnego
klasy 0
mgr Dorota Mejer - Dampc klasa I
Dagmara Ostrowska klasa II
mgr Jolanta Baranowska klasa III
mgr Iwona Brzezińska klasa IV
mgr Agnieszka Wszałek klasa V
mgr Agnieszka Lis klasa VI A
mgr Robert Śliwicki klasa  VI B
mgr Marcin Mutka klasa VII
mgr Anna Derc-Długi klasa VIII
NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW
s. mgr Emilia Bojka
(s. M. Fides)
religia, nauczyciel wspomagający
s. mgr Alicja Nadolska
(s. Mateusza)
religia
mgr Agnieszka Lesner język polski, plastyka
 mgr Bartosz Libuda język polski
dr Lidia Pawlak
(zwolnienie lekarskie)
język polski
mgr Daria Szmyt język angielski
mgr Liliana Pawłowska język angielski
mgr Marcin Mutka język angielski, informatyka, technika
mgr Karolina Szczepańska muzyka, rytmika
mgr Agnieszka Wszałek historia, WOS
mgr Agnieszka Lis przyroda, geografia, WDŻ
mgr Ewa Wiśniewska  biologia
mgr Jadwiga Lewicka chemia
mgr Anna Miotk fizyka
mgr Maria Rosanowska matematyka
mgr Adriana Grono matematyka
mgr Danuta Piekarska
(urlop macierzyński)
matematyka
mgr Iwona Brzezińska zajęcia komputerowe, informatyka
mgr Robert Śliwicki wychowanie fizyczne
mgr Artur Śmielak wychowanie fizyczne
mgr Anna Jeżewska-Litwin język regionalny - język kaszubski, historia i kultura Kaszub
mgr Anna Derc-Długi język niemiecki
mgr Dorota Łysoń plastyka
SPECJALIŚCI
mgr Renata Kaźmierczak pedagog szkolny,
doradca zawodowy
mgr Julia Musiał psycholog szkolny
mgr Iwona Pranszke logopeda
mgr Eugenia Powaga nauczyciel wspomagający
mgr Agata Rozmiarek nauczyciel wspomagający
NAUCZYCIELE - WYCHOWAWCY ŚWIETLICY
mgr Kamila Kłosińska wychowawca świetlicy (kl. 0)
mgr Agata Rozmiarek wychowawca świetlicy (kl. I)
mgr Agnieszka Lis wychowawca świetlicy
(kl. II)
mgr Izabela Lessnau wychowawca świetlicy
(kl. III  i starsze)
NAUCZYCIEL - BIBLIOTEKARZ
mgr Agnieszka Wojtkiewicz bibliotekarka
PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI
Anna Ziółkowska pracownik administracyjny
Monika Gessler pracownik administracyjny
PRACOWNICY OBSŁUGI
s. Augustyna prefekta
Regina Króll woźna
Jadwiga Hennig porządkowa
 Joanna Cieplińska porządkowa
Elżbieta Miotke porządkowa
 Mirosława Miler porządkowa