Kadra

KADRA W SZKOLE PODSTAWOWEJ ZGROMADZENIA SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO IM. BŁ. ALICJI KOTOWSKIEJ

DYREKTOR SZKOŁY s. mgr Marlena Wilmanska
Imię i nazwisko
pracownika szkoły
Pełniona funkcja,
nauczany przedmiot
s. mgr Alicja Nadolska
(s. Mateusza)
religia (klasy 0 – VIII)
s. mgr Emilia Bojka
(s. M. Fides)
 sekretarz
religia (klasy I,  IV )
mgr Agnieszka Wojtkiewicz biblioteka
mgr Anna Jeżewska - Litwin wychowawca klasy II B,
nauczyciel języka kaszubskiego
p. Agata Rozmiarek pomoc nauczyciela
mgr Jolanta Baranowska wychowawca klasy II A
mgr Aleksandra Szmidke wychowawca klasy III
gimnastyka korekcyjna
mgr Dorota Mejer - Dampc wychowawca oddziału przedszkolnego klasy 0
mgr Dagmara Ostrowska wychowawca klasy  I A
 mgr Maria Rosanowska  wychowawca klasy V A
matematyka
mgr Monika Block wychowawca klasy VI
język polski, historia, WOS
mgr Anna Gailitis język polski
mgr Daria Szmyt wychowawca klasy VII B
język angielski
mgr Agnieszka Lis wychowawca klasy VIII
przyroda, geografia, WDŻ
wychowawca świetlicy
mgr Iwona Brzezińska wychowawca klasy V B
zajęcia komputerowe
mgr  Anna Derc-Długi wychowawca klasy IV
język niemiecki
mgr Agata Pasternak język angielski
mgr Marcin Mutka język angielski
 mgr Danuta Piekarska  zajęcia komputerowe
matematyka
mgr Jadwiga Lewicka chemia
dr Barbara Lednicka fizyka
mgr Iwona Pranszke logopeda
mgr Agata Makowska plastyka, technika, muzyka
mgr Regina
Englert-Rudłowska
język polski
s. Olga Repińska prefekta/wychowawca świetlicy
mgr Izabela Lessnau wychowawca świetlicy
mgr Ilona Kacprzykowska wychowawca świetlicy
mgr Karolina Czerwionke
/urlop wychowawczy/
wychowanie fizyczne
mgr Artur Śmielak wychowanie fizyczne
mgr Robert Śliwicki wychowawca klasy VII A
wychowanie fizyczne
mgr Renata Kaźmierczak pedagog szkolny,
doradca zawodowy
mgr Barbara Brzoskniewicz psycholog szkolny
mgr Anna Ziółkowska pracownik administracyjny
p. Monika Gessler pracownik administracyjny
p. Regina Króll woźna
p. Jadwiga Hennig porządkowa
p. Zofia Konkol porządkowa
p. Elżbieta Miotke porządkowa
p. Mirosława Miler porządkowa
p. Tadeusz Opłatkowski konserwator