Kadra

KADRA W SZKOLE PODSTAWOWEJ ZGROMADZENIA SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO IM. BŁ. ALICJI KOTOWSKIEJ

DYREKTOR SZKOŁY s. mgr Marlena Wilmanska
WICEDYREKTOR I-III mgr Jolanta Baranowska
SEKRETARZ SZKOŁY s. mgr Emilia Bojka
WYCHOWAWCY KLAS
mgr Anna
Jeżewska - Litwin
oddziału przedszkolnego
klasy 0
mgr Dagmara Ostrowska klasa I
mgr Jolanta Baranowska klasa II
mgr Dorota Mejer - Dampc klasa III
mgr Dorota Łysoń klasa IV
mgr Agnieszka Lis klasa V A
mgr Robert Śliwicki klasa  V B
mgr Marcin Mutka klasa IV
mgr Anna Derc-Długi klasa VII
mgr Maria Rosanowska klasa VIII A
mgr Iwona Brzezińska klasa VIII B
NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW
s. mgr Emilia Bojka
(s. M. Fides)
religia, nauczyciel wspomagający
s. mgr Alicja Nadolska
(s. Mateusza)
religia
mgr Agnieszka Lesner język polski, plastyka
 dr Lidia Pawlak język polski
mgr Anna Gailitis
(urlop macierzyński)
język polski
mgr Daria Szmyt język angielski
mgr Liliana Pawłowska język angielski
mgr Marcin Mutka język angielski, informatyka, technika
mgr Karolina Szczepańska muzyka, rytmika
mgr Tomasz Wszałek historia, WOS
mgr Agnieszka Wszałek historia
mgr Agnieszka Lis przyroda, geografia, WDŻ
mgr Jadwiga Lewicka  biologia
mgr Mateusz Woźniak chemia
mgr Anna Miotk fizyka
mgr Maria Rosanowska matematyka
mgr Agnieszka Ellwart matematyka
mgr Danuta Piekarska
(urlop macierzyński)
matematyka
mgr Iwona Brzezińska zajęcia komputerowe, informatyka
mgr Robert Śliwicki wychowanie fizyczne
mgr Artur Śmielak wychowanie fizyczne
mgr Anna Jeżewska-Litwin język regionalny - język kaszubski, historia i kultura Kaszub
mgr Anna Derc-Długi język niemiecki
SPECJALIŚCI
mgr Renata Kaźmierczak pedagog szkolny,
doradca zawodowy
mgr Barbara Brzoskniewicz psycholog szkolny
mgr Iwona Pranszke logopeda
mgr Agnieszka Szpunar pedagog specjalny
mgr Eugenia Powaga nauczyciel wspomagający
mgr Agata Rozmiarek nauczyciel wspomagający
NAUCZYCIELE - WYCHOWAWCY ŚWIETLICY
mgr Dorota Łysoń wychowawca świetlicy (kl. II)
mgr Agnieszka Lis wychowawca świetlicy
(kl. 0,I)
mgr Izabela Lessnau wychowawca świetlicy
(kl. III a i starsze)
NAUCZYCIEL - BIBLIOTEKARZ
mgr Agnieszka Wojtkiewicz bibliotekarka
PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI
Anna Ziółkowska pracownik administracyjny
Monika Gessler pracownik administracyjny
PRACOWNICY OBSŁUGI
s. Augustyna prefekta
Regina Króll woźna
Jadwiga Hennig porządkowa
 Joanna Cieplińska porządkowa
Elżbieta Miotke porządkowa
 Mirosława Miler porządkowa
Józef Kałuża konserwator