Kadra

KADRA W SZKOLE PODSTAWOWEJ ZGROMADZENIA SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO IM. BŁ. ALICJI KOTOWSKIEJ

DYREKTOR SZKOŁY s. mgr Marlena Wilmanska
WICEDYREKTOR I-III mgr Jolanta Baranowska
SEKRETARZ SZKOŁY s. mgr Emilia Bojka
WYCHOWAWCY KLAS
mgr Anna
Jeżewska - Litwin
oddziału przedszkolnego
klasy 0
mgr Jolanta Baranowska klasa I
mgr Dorota Mejer - Dampc klasa II
mgr Dagmara Ostrowska klasa III
mgr Agnieszka Lis klasa IV A
mgr Robert Śliwicki klasa  IV B
mgr Marcin Mutka klasa V
mgr Anna Derc-Długi klasa VI
mgr Maria Rosanowska klasa VII A
mgr Iwona Brzezińska klasa VII B
mgr Monika Block klasa VIII
NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW
s. mgr Emilia Bojka
(s. M. Fides)
religia
s. mgr Alicja Nadolska
(s. Mateusza)
religia
mgr Monika Block język polski, plastyka
 dr Lidia Pawlak język polski
mgr Anna Gailitis
(urlop macierzyński)
język polski
mgr Daria Szmyt język angielski
mgr Liliana Pawłowska język angielski
mgr Marcin Mutka język angielski, informatyka, technika
mgr Karolina Szczepańska muzyka, rytmika
mgr Paweł Korzenecki historia, WOS
mgr Agnieszka Lis przyroda, geografia, WDŻ
mgr Ewa Wiśniewska  biologia
mgr Mateusz Woźniak chemia
mgr Anna Miotk fizyka
mgr Maria Rosanowska matematyka
mgr Anna Prawdzik matematyka
mgr Danuta Piekarska
(urlop macierzyński)
matematyka
mgr Iwona Brzezińska zajęcia komputerowe, informatyka
mgr Robert Śliwicki wychowanie fizyczne
mgr Artur Śmielak wychowanie fizyczne
mgr Anna Jeżewska-Litwin język regionalny - język kaszubski, historia i kultura Kaszub
mgr Anna Derc-Długi język niemiecki
SPECJALIŚCI
mgr Renata Kaźmierczak pedagog szkolny,
doradca zawodowy
mgr Barbara Brzoskniewicz psycholog szkolny
mgr Iwona Pranszke logopeda
mgr Agnieszka Szpunar pedagog specjalny
NAUCZYCIELE - WYCHOWAWCY ŚWIETLICY
Agata Rozmiarek wychowawca świetlicy (kl. I)
mgr Ilona Kacprzykowska wychowawca świetlicy (kl. II)
mgr Agnieszka Lis wychowawca świetlicy
(kl. 0)
mgr Izabela Lessnau wychowawca świetlicy
(kl. III a i starsze)
NAUCZYCIEL - BIBLIOTEKARZ
mgr Agnieszka Wojtkiewicz bibliotekarka
PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI
Anna Ziółkowska pracownik administracyjny
Monika Gessler pracownik administracyjny
PRACOWNICY OBSŁUGI
Regina Króll woźna
Jadwiga Hennig porządkowa
 Zofia Konkol porządkowa
Elżbieta Miotke porządkowa
 Mirosława Miler porządkowa