Kadra

KADRA W SZKOLE PODSTAWOWEJ ZGROMADZENIA SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO IM. BŁ. ALICJI KOTOWSKIEJ

DYREKTOR SZKOŁY s. mgr Marlena Wilmanska
WICEDYREKTOR I-III mgr Jolanta Baranowska
WICEDYREKTOR IV-VIII mgr Renata Kaźmierczak
SEKRETARZ SZKOŁY s. mgr Emilia Bojka
WYCHOWAWCY KLAS
mgr Iwona Pranszke oddziału przedszkolnego
klasy 0
mgr Dorota Mejer - Dampc klasa I
mgr Dagmara Ostrowska klasa II
mgr Jolanta Baranowska klasa III a
mgr Anna Jeżewska - Litwin klasa III b
mgr Marcin Mutka klasa  IV
mgr Anna Derc-Długi klasa V
mgr Maria Rosanowska klasa VI a
mgr Iwona Brzezińska klasa VI B
mgr Monika Block klasa VII
mgr Robert Śliwicki klasa VIII a
mgr Daria Szmyt klasa VIII b
NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW
s. mgr Emilia Bojka
(s. M. Fides)
religia
s. mgr Alicja Nadolska
(s. Mateusza)
religia
mgr Monika Block język polski
mgr Regina
Englert-Rudłowska
język polski
 mgr Lidia Pawlak język polski
mgr Anna Gailitis
(urlop macierzyński)
język polski
mgr Agata Pasternak język angielski
mgr Daria Szmyt język angielski
mgr Marcin Mutka język angielski, informatyka
mgr Karolina Szczepańska muzyka, rytmika
mgr Marlena Piosik plastyka, technika
mgr Paweł Korzenecki historia, WOS
mgr Agnieszka Lis przyroda, geografia, WDŻ
mgr Ewa Wiśniewska  biologia
mgr Jadwiga Lewicka chemia
mgr Anna Miotk fizyka
mgr Maria Rosanowska matematyka
mgr Anna Prawdzik matematyka
mgr Danuta Piekarska
(urlop macierzyński)
matematyka
mgr Iwona Brzezińska zajęcia komputerowe, informatyka
mgr Robert Śliwicki wychowanie fizyczne
mgr Artur Śmielak wychowanie fizyczne
mgr Anna Jeżewska-Litwin język regionalny - język kaszubski, historia i kultura Kaszub
mgr Anna Derc-Długi język niemiecki
SPECJALIŚCI
mgr Renata Kaźmierczak pedagog szkolny,
doradca zawodowy
mgr Barbara Brzoskniewicz
(urlop macierzyński)
psycholog szkolny
mgr Adriana Janor psycholog szkolny
mgr Iwona Pranszke logopeda
mgr Agnieszka Szpunar nauczyciel wspierający
NAUCZYCIELE - WYCHOWAWCY ŚWIETLICY
Agata Rozmiarek wychowawca świetlicy (kl. 0)
mgr Ilona Kacprzykowska wychowawca świetlicy (kl. I)
mgr Agnieszka Lis wychowawca świetlicy
(kl. II i starsze)
mgr Izabela Lessnau wychowawca świetlicy
(kl. III a, kl.  III b)
s. Olga Repińska wychowawca świetlicy
(kl. III a, kl. III b)
NAUCZUCIEL - BIBLIOTEKARZ
mgr Agnieszka Wojtkiewicz bibliotekarka
PRACOWNICY ADMINISTARCYJNI
Anna Ziółkowska pracownik administracyjny
Monika Gessler pracownik administracyjny
PRACOWNICY OBSŁUGI
Regina Króll woźna
Jadwiga Hennig porządkowa
 Zofia Konkol porządkowa
Elżbieta Miotke porządkowa
 Mirosława Miler porządkowa
Tadeusz Opłatkowski konserwator