Konkursy kl. I-III

 1.   WIELKI MARATON CZYTELNICZY - szczegóły 
 2.   CZYTELNIK MIESIĄCA
  Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Wejherowie

Konkurs przeznaczony jest dla klas 1-3

CELE KONKURSU:

 1. Promocja czytelnictwa.
 2. Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i przekazywania przeczytanej treści.

ZASADY KONKURSU:

 1. Konkurs trwa od września 2019r. do maja 2020r.
 2. Konkurs polega na wypożyczaniu i czytaniu książek.
 3. Uczeń który wypożyczył i przeczytał największą ilość książek w danym miesiącu zostaje Czytelnikiem miesiąca oraz otrzymuje dyplom.
 4. Uczniowie, którzy wypożyczyli i przeczytali największą ilość książek w czasie trwania całego konkursu otrzymują nagrody.
 5. W sytuacjach spornych decyduje bibliotekarz.
 6. Bibliotekarz może poprosić ucznia o opowiedzenie treści
  przeczytanej książki.

UWAGA
Książki o trudniejszej treści, wypożyczone z działów dla klas 4-6, będą liczone w zależności od ilości stron
np. książka zawierająca od 51 do 100 stron w podsumowaniu liczona jest jako przeczytane 2 książki,
książka zawierająca od 101 do 150 stron w podsumowaniu liczona jest jako przeczytane 3 książki itd.
W klasach 2 i 3 książki wypożyczone z działu dla kl. 1 nie będą brane pod uwagę przy podliczeniu.