“Do Hymnu”

Zapraszamy rodziców klas I-VIII w dniu 27.02.2020 r. o godz 10:00 na przesłuchanie konkursowe do III edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych "DO HYMNU" organizowane przez Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenia Iuvenales Cantores Lodziensis - pro Europe w Łodzi.

Będzie to wielkie patriotyczne święto w naszej szkole - śpiewać będą wszyscy uczniowie.