Informacja

Zgodnie z rozporządzeniem MEN nauczania zdalne w klasach IV - VIII zostało przedłużone do 14.03.2021 r.