Informacja

Od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III
wracają na zajęcia stacjonarne do szkoły.

Aby umożliwić uczniom i nauczycielom bezpieczny powrót do szkół, Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny przygotował odpowiednie wytyczne, które w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już m.in. z września 2020 r.

wytyczne MEiN, MZ i GIS