Odpust Podwyższenia Krzyża Świętego

15 września odbył się Odpust Podwyższenia Krzyża Świętego tzn. "szkolny" w który udział wzięły poczty sztandarowe szkół oraz uczniowie wraz
z rodzicami.

Pani Starosta wystosowało podziękowanie dla wszystkich biorących udział - podziękowania.