Podziękowania

Szkolne Koło Caritas dziękuje wszystkim,
którzy włączyli się do akcji "Podaruj trochę ciepła"
przynosząc rękawiczki dla osób biednych i
potrzebujących.

Za otwartość serca i okazaną dobroć serdecznie dziękujemy