Opłaty

Czesne w roku szkolnym 2019/2020:

W przypadku płacenia przez 10 miesięcy wynosi – 473,00 zł

W przypadku płacenia przez 12 miesięcy wynosi – 396,00 zł

Składka na komitet rodzicielski wynosi 30,00. płatne przez 10 miesięcy.

nr konta: Kaszubski Bank Spółdzielczy

42 8350 0004 0000 7974 2000 0010

PRZYPOMINAMY, ŻE OPŁATY UISZCZAMY

DO 15 DNIA KAŻDEGO BIEŻĄCEGO MIESIĄCA.