Opłaty

Czesne w roku szkolnym 2021/2022:

W przypadku płacenia przez 10 miesięcy:

  • czesne za pierwsze dziecko - 550,00 zł
  • czesne za drugie i kolejne dziecko - 488,00 zł.

W przypadku płacenia przez 12 miesięcy:

  • czesne za pierwsze dziecko - 460,00 zł
  • czesne za drugie i kolejne dziecko - 405,00 zł.

Składka na komitet rodzicielski wynosi 30,00.
(płatna jest przez 10 miesięcy).

PRZYPOMINAMY, ŻE OPŁATY UISZCZAMY

DO 15 DNIA KAŻDEGO BIEŻĄCEGO MIESIĄCA

wpłacając na rachunek bankowy (w tytule wpisujemy CZESNE:  imię i nazwisko ucznia)

nr konta: Kaszubski Bank Spółdzielczy

42 8350 0004 0000 7974 2000 0010