Pedagog

GODZINY PRACY WICEDYREKTORA I PEDAGOGA,
ROK SZKOLNY 2019/2020

PONIEDZIAŁEK
8:00 - 16:00
 WTOREK
8:00 - 16:00
ŚRODA
zadania poza szkołą
 CZWARTEK
7:00 - 16:00
PIĄTEK
8:00 - 14:00

W sprawach pilnych proszę o kontakt w godzinach pracy od poniedziałku do piątku  lub kontakt  e-mail: pedagogzm@wp.pl