Procedury

W SZKOLE OPRACOWANO SZCZEGÓŁOWO
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH:

 1. zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją,
 2. procedury dyżurowania nauczycieli na przerwach,
 3. postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia,
 4. procedury działań podejmowanych na terenie szkoły wobec uczniów, dla których, na podstawie opinii Poradni psychologiczno - pedagogicznej lub orzeczenia, dostosowuje się wymagania edukacyjne,
 5. procedury wyjść,
 6. procedury wycieczek,
 7. procedury zwalniania uczniów na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe i inne konkursy,
 8. postępowanie wypadkowe,
 9. procedura zwalniania uczniów z udziału w zajęciach wychowania fizycznego,
 10. procedura postępowania rodzica w sytuacji konfliktu swojego dziecka z innym dzieckiem lub dziećmi na terenie szkoły,
 11. procedura postępowanie dla uczniów w sytuacjach zachowania niezgodnego z normami współżycia społecznego.
 12. zasady przebywania rodziców, opiekunów i osób trzecich na terenie szkoły.

Szczegółowe informacje  dotyczące  bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego dzieci i młodzieży można znaleźć na stronie internetowej:  https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl

na stronie jest kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole wraz ze wskazaniem przepisów i odpowiedzialności. Są również badania i raporty dotyczące ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży.

INSTYTUCJE WSPARCIA:

strony internetowe organizacji pozarządowych: