Samorząd uczniowski

PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO REPREZENTUJĄCY CAŁĄ SPOŁECZNOŚĆ UCZNIOWSKĄ 
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Zofia Szulc - kl. V

Maria Warkusz - kl. VI a

Agata Aleksiejew -  kl. VI a