Samorząd uczniowski

PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO REPREZENTUJĄCY CAŁĄ SPOŁECZNOŚĆ UCZNIOWSKĄ 
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Inga Solis - kl.VIII

Piotr Zabłoński - kl.VIII

Michalina Zychowicz - kl.VIII