Sekretariat

OGŁOSZENIE

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek,
od 1 września 2021 r. informujemy, że kontakt z dyrekcją, nauczycielami
i sekretariatem szkoły odbywa się drogą telefoniczną lub mailową, oraz poprzez dziennik e-Librus.

W przypadku niezbędnej wizyty w sekretariacie szkoły, spotkaniem z dyrektorem lub nauczycielami, będą możliwe tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania telefonicznie lub mailowo.

e-mail szkoły: szkola.podstawowa.cr@wp.pl

nr telefonu: (58) 672 76 43

Wszystkie wpłaty (czesne, komitet, opłata za obiad, PZU, itp.)
należy wpłacać na rachunek bankowy szkoły:

42 8350 0004 0000 7974 2000 0010

GODZINY PRACY SEKRETARIATU

PONIEDZIAŁEK 7:30 – 16:00
WTOREK 7:30 – 16:00
ŚRODA 7:30 – 16:00
CZWARTEK 7:30 - 16:00
PIĄTEK 7:30 - 15:00