PRZERWA ŚWIĄTECZNA

"Alleluja dziś śpiewamy, Bogu cześć i chwałę dajmy,
bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel, tego świata Odkupiciel"