UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI. ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA.

Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji.