Statut szkoły

Statut Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Bł. Alicji Kotowskiej
dostępny w sekretariacie szkoły.