Szkolny zestaw podręczników

UWAGA !

Poprzez e-dziennik  Librus, rodzice zostali poinformowani, jakie książki i  ćwiczenia należy zakupić
we własnym zakresie.

Wykaz podręczników jakie należy zakupić we własnym zakresie.