Zajęcia pozalekcyjne

Od 16.09.2019 r. rozpoczynają się zajęcia pozalekcyjne,
zgody dostępne będą u wychowawcy podczas zebrania ogólnego
w dniu 11.09.2019 r.

Uprzejmie informujemy, iż warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest podpisana przez rodziców/opiekunów prawnych ww. zgoda.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W KLASACH IV-VIII wykaz