Zajęcia pozalekcyjne

 

Uprzejmie informujemy, iż warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest podpisana przez rodziców/opiekunów prawnych zgoda uczestnictwa.