Zajęcia pozalekcyjne

Od 17.09.2018 r. rozpoczynają się zajęcia pozalekcyjne,
zgody dostępne są w sekretariacie szkoły.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS - WYKAZ

Działanie kółek przygotowujących do konkursów wojewódzkich itp. nie jest uzależnione od ilości chętnych osób. Rekrutacja odbywa się według ustaleń nauczyciela prowadzącego dane kółko.

Odyseja Umysłu kieruje się odgórnymi zasadami, zgodnie z regulaminem grupa konkursowa musi liczyć minimum 5 osób i nie przekraczać 7 osób.